• OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

  Umowa w formie grupowej pozwala na obniżenie kosztów związanych z samym ubezpieczeniem
 • OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE VIP

  Zabezpieczenie finansowe rodziny, głównych żywicieli i kredytobiorców
 • OFERTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

  Koniec z kolejkami do lekarzy specjalistów...
 • OFERTA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH I MAJĄTKOWYCH

  Znane doskonale bo zawsze obecne w Państwa działalności. Sprawdźcie Państwo nasze możliwości, prawie zawsze udaje nam się uzyskać lepszą ofertę
 • SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
  Sposoby kontaktu z naszym Storwarzyszeniem...

  Więcej
 • ZAWIERANIE UBEZPIECZENIA. Zobacz jakie to proste. Zaufały nam setki osób...

  Więcej
 • ZGŁOŚ ROSZCZENIE / ZAMÓW WIZYTĘ
  Zadzwoń my zajmiemy się resztą...

  Więcej
Krótka informacja o Stowarzyszeniu Euroubezpieczeni.

Idea powołania Stowarzyszenia powstała na bazie wieloletnich doświadczeń, związanych z materią ubezpieczeń i jest odpowiedzią na potrzeby oraz oczekiwania osób szukających najatrakcyjniejszych programów ubezpieczenia na rynku. Zrodziła się ona w 2008 roku z inicjatywy Zarządu, brokerów i pracowników firmy Eurobrokers Sp. z o.o., dla których ubezpieczenia są nie tylko pracą, ale także pasją i wyzwaniem. 

Urzeczywistniła się ona poprzez STOWARZYSZENIE EUROUBEZPIECZENI zarejestrowane w 2010 r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy pod nr KRS 0000356099. Gwarantem jakości programów ubezpieczeniowych i obsługi ubezpieczenia jest firma Eurobrokers Sp. z o.o. która od dwudziestu lat aktywnie działa na rynku ubezpieczeń. Eurobrokers Sp. z o.o. stawia do dyspozycji Członków Stowarzyszenia, wieloletnie doświadczenie, swoich brokerów i pracowników.
 
STOWARZYSZENIE EUROUBEZPIECZENI realizuje swoje cele poprzez wspieranie swoją wiedzą i doświadczeniem osób, które do tej pory, z powodów niezależnych od siebie, nie mogły korzystać z elitarnych programów ubezpieczenia. 

STOWARZYSZENIE EUROUBEZPIECZENI wypracowało i wynegocjowało dla swoich Członków innowacyjne programy o niestandardowych warunkach, nieosiągalne wcześniej na rynku ubezpieczeń. Stowarzyszenie proponuje swoim Członkom możliwość zrzeszania się, przystąpienia do programów ubezpieczeń na życie, zdrowotnych i majątkowych oraz korzystanie w razie potrzeby z reprezentantów Stowarzyszenia, którzy będą reprezentować interesy ubezpieczonych w razie ewentualnych sporów z Zakładami Ubezpieczeń. 

Cele jakie stawia sobie STOWARZYSZENIE EUROUBEZPIECZENI to między innymi:

- wdrażanie nowatorskich, korzystnych finansowo programów we wszystkich rodzajach ubezpieczeń;
- organizowanie i obsługa ubezpieczenia na życie dla indywidualnych Członków Stowarzyszenia w ramach ubezpieczeń grupowych;
- wsparcie, porady i pomoc w poruszaniu się w często skomplikowanej materii ubezpieczeń;
- współpraca z Ubezpieczycielami w celu uzyskiwania coraz lepszych programowo ofert dla jej Członków;
- wymiana doświadczeń z organizacjami i Stowarzyszeniami o podobnym charakterze;
- reprezentowanie interesów ubezpieczonych w razie ewentualnych sporów z Ubezpieczycielami;
- działalność charytatywna wspomagająca rodziny i znajomych Członków Stowarzyszenia;

STOWARZYSZENE EUROUBEZPIECZENI zapewnia możliwość przystąpienia do jego programów ubezpieczeń każdemu z terenu całej Polski (zgodnie z warunkami zawarcia umowy), kto wyrazi wole członkowstwa. Ponadto oprócz drogi telefonicznej czy mailowej poleca bezpośredni kontakt z delegowanymi do tych zadań osobami w każdym ze swoich przedstawicielstw w Bydgoszczy, Mławie, Płocku, Mogilnie, Toruniu, Warszawie i Włocławku. 

Numery telefonów oraz adresy mailowe znajdą Państwo w zakładce 
kontakt. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą nowego sposobu zawarcia umowy ubezpieczenia na życie w ramach naszego a może za chwilę i Państwa STOWARZYSZENIA EUROUBEZPIECZENI.


STATUT STOWARZYSZENIA EUROUBEZPIECZENI - tekst jednolity
2014 © www.euroubezpieczeni.pl
biuro@euroubezpieczeni.pl
Nasz broker ubezpieczeniowy
+48 604 555 169
+48 52 322 7001